Afholdes den 30 Marts. Kl.13,00 På Højmølle Kro.

Nykøbingvej 112, 4863 Eskilstrup

Efter Generalforsamlingen er der underholdning og fest

På foreningens vegne formand Jacob Andreasen