Som passivt medlem kan efter bestyrelsens accept optages personer, som har beklædt en ledelsesfunktion i en medlemsvirksomhed, som er eller indtil det foregående regnskabsår har været medlem af DTL, men som på grund af alder, pensionering eller sygdom er udtrådt af eller ophørt med at drive virksomhed.