§ 3.1. E

Som æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning optages personer, som har gjort en særlig fortjenstfuld indsats inden for Storstrøms Vognmandsforening.

Henning Christiansen
Solvænget 18
4640 Fakse
ahcfaxe@gmail.com

Jørgen Hansen
Drosselvej 7
4683 Rønnede
jhah@mail.dk

Henning Andreasen
Engtoften 17
4900 Nakskov

Poul Jørgen Nielsen
Elverhøjvej 14
Fensmark
4684 Holmegård
p.j.nielsen@stofanet.dk

Bent Jensen
Toftevej 10, Ønslev
4863 Eskildstrup

Frits Andersen
Lavresvej 13
4673 Rødvig Stevns
ffa@fritsf.dk

Gert Caspersen
Folemarken 13
4800 Nykøbing F.

Henning Green
Falkevej 5
4892 Nysted

Jørgen Palle
Industrivej 2
4720 Præstø
hpa@pallesfragt.dk

Leif Nielsen
Pederstrupvej 4
Mogenstrup, 4700 Næstved
lb.nielsen@live.dk

Henrik Ibsen
Møllegårds Alle 1
4850 Stubbekøbing
hitransp@mail.dk