Teknisk aften

Næstved, Storstrøms, Køge og Sjællands Vognmandsforening inviterer medlemmerne til Teknisk Aften. En hyggelig og inspirerende aften, hvor du kan blive lidt klogere på den nye køretøjstekniske lovgivning, den grønne omstilling og hvordan du tackler skader bedst Løbeseddel om teknisk aften, se mere her

Fyraftensmøde

Fyraftensmøde Torsdag d. 9 Juni kl.18.00 – 21.15 Hos Nyscan i Ørslev Scaniavej 10, 4760 Vordingborg Frank Davidsens indlæg om kontrol af arbejdstid – se her. På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan man få yderligere oplysninger – se her

Arbejdstidsdirektiv

Efter generalforsamlingen den 26. marts 2022 fortalte Christian B. Hansen, DTL, om arbejdstidsdirektivet. Den korte forklaring er, har du ikke store og væsentlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, så har du heller ikke problemer med arbejdstidsdirektivet. Se mere her

Lastbiler med særligt udformet front (aerodynamisk førerhus) må overskride den tilladte længde

3.02.020 (2) (s. 104) DfK er opdateret med nye EU-regler, så lastbiler med særligt udformet front (aerodynamisk førerhus) må overskride den tilladte længde (12,00 m). Længden på lastområdet (ladet) må ikke overstige 10,5 m, og det skal fremgå af lastbilens fabrikationsplade, at lastbilen er i overensstemmelse med 96/53/EF Artikel 9A (kan stå på et vilkårligt…