Efter generalforsamlingen den 26. marts 2022 fortalte Christian B. Hansen, DTL, om arbejdstidsdirektivet. Den korte forklaring er, har du ikke store og væsentlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, så har du heller ikke problemer med arbejdstidsdirektivet.

Se mere her