Bliv vognmand

Lastbiler

Det kræver tilladelse fra myndighederne, hvis man ønsker at køre gods for fremmed regning med lastbil – altså biler over 3.500 kg totalvægt. Tilladelsen udstedes af Trafik- og Byggestyrelsen, og kræver, at man opfylder en række betingelser. Du kan se nærmere om kravene og udstedelsen af tilladelse på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Varebiler

Fra den 1. juli 2019 stilles der nye krav til vognmænd og chauffører, som transporterer gods for fremmed regning i varebil. Kravet gælder, hvis godset har en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, og hvis varebilen eller vogntoget (varebil med anhænger) vejer over 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Hjælp fra DTL

Er du medlem af DTL, kan vi hjælpe dig, hvis du har problemer med at forstå adgangskravene eller skal ansøge om tilladelse. Også hvis du har fået henvendelse fra Trafik- og Byggestyrelsen om dine tilladelsesforhold. Ring 70 15 95 00 og bed om at tale med vores juridiske rådgivere.

Vognmandskursus

DTL holder jævnligt vognmandskurser for potentielle og kommende vognmænd.