Udsættelse af den ordinære generalforsamling i Storstrøms Vognmandsforening

Afholdelse af den ordinære generalforsamling i Storstrøms Vognmandsforening til afholdelse den 21.03 2020  udsættes med henvisning til situationen omkring coronavirus/covid-19. I den forbindelse henvises til den officielle udmelding fra myndighederne gengivet nedenfor.

Den ordinære generalforsamling i Storstrøms Vognmandsforening vil blive afholdt, når situationen tillader det/er normaliseret.

Den udsatte ordinære generalforsamling vil blive indkaldt på sædvanlig vis med det i vedtægterne forskrevne varsel.

Med venlig hilsen

Formand Jakob Andreasen

Herunder er den officielle melding fra myndighederne vedrørende det private arbejdsmarked.

Nye tiltag mod covid-19

Myndighedernes tiltag mod coronavirus/covid-19, torsdag 11. marts 2020.

Det private arbejdsmarked

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, fx eksport, og leverancer.

Endvidere opfordres til, at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, og at der tages øvrige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.

Det forudsættes, at der sikres opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur m.v.

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/nye-tiltag-mod-covid-19


Mvh

Vognmand Jakob Andreasen

Bjergvej 2, Nr Vedby

4840 Nørre Alslev

Tlf: 31170868

Cvr nr: 34397856